Thêm ý kiến

Tôi từng đọc sách

Tôi từng đọc sách dạy về kỹ năng bán hàng và những điều họ nói trong cả cuốn sách có thể túm gọn lại trong bài viết ngắn như trên. ông bà ngày xưa từng nói "bán cái gì khách hàng cần chứ đừng bán cái gì mình có" cũng là triết lý bán hàng. Mỗi người có tài năng riêng, nếu có khiếu bán hàng thì sẽ dễ thành công, nếu không có khiếu thì luyện tập rồi cũng thành tài. Đó là kỹ năng nên mọi người ai cũng có thể học và luyện tập được. Tôi tin là như vậy

Phản hồi

*
*
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.


*

  • Các dòng và đoạn phân tách tự động
  • Có thể chèn ảnh vào bài viết này