Thêm ý kiến

Sài gòn trong mơ

Khi nền kinh tế ngày càng đi lên thì nhu cầu phát triển ngành công nghệ, ứng dụng CNTT vào hoạt động kinh doanh là nhu cầu tất yếu khi mà môi trường xã hội ngày càng tiến bộ hơn.Song việc áp dụng hình thức bán hàng này cần được đào sâu và phát triển hơn nữa, tránh những tiêu cực và băn khoăn của khách hàng về chất lượng của sản phẩm đươc giao dịch.

Phản hồi

*
*
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.


*

  • Các dòng và đoạn phân tách tự động
  • Có thể chèn ảnh vào bài viết này