Thêm ý kiến

Mỗi trường hợp mỗi cách khác nhau

Bạn nói ngắn gọn quá. Ai cũng hiểu lý thuyết là như vậy, nhưng cụ thể phải làm như thế nào mới là vấn đề. Ví dụ như mục 2, cụ thể là quảng cáo ntn vì có vô vàn cách mà.

Phản hồi

*
*
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.


*

  • Các dòng và đoạn phân tách tự động
  • Có thể chèn ảnh vào bài viết này