Thêm ý kiến

ĐI MUA SẮM MÀ CỨ BỊ THEO DÕI NHƯ TỘI PHẠM

Tôi là khách hàng thường mua sắm ở Big c Hoàng văn thụ nhưn gần đây tôi hoàn toàn ngán ngẫm khi đến nơi này vì đi mua sắm mà cứ bị giám sát như tội phạm. Nhân viên thì tìm một người để hỏi điếu mình thắc mắc tìm mỏi cả mắt.Nếu cứ như vậy tôi e rằng sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến sự lựa chọn của khách hàng,vì hiện nay có rất nhiều siêu thị đang mở ra thái độ phục vụ rất tốt. Đề nghị ST nên xem xét lại vấn đề này

Phản hồi

*
*
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.


*

  • Các dòng và đoạn phân tách tự động
  • Có thể chèn ảnh vào bài viết này