Thêm ý kiến

Chang ra the thong gi...

Nói chung là, tất cả cái bọn kinh doanh ăn cướp. Khi mới xây dựng thì nói rất hay và phong cách, nhưng chưa đạt được phong cách đã làm láo. Nói tóm lại là bọn có tiền có thể thuê bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào làm lợi cho mình, nhưng cuối cùng là người tiêu dùng thiệt đúng như nghĩa của nó "Tiêu" "dùng = kẻ khác lợi dụng". Chẳng ai có quyền hết, chảng ai bênh kẻ yếu. Hãy tự lo cho bản thân mình. Ok Hãy tránh xa những nơi phức tạp và bẩn thỉu.

Phản hồi

*
*
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.


*

  • Các dòng và đoạn phân tách tự động
  • Có thể chèn ảnh vào bài viết này